What is a compressor separator filter.jpg

فیلتر سپراتور کمپرسور چیست؟

در این مقاله سعی داریم راجع به فیلتر سپراتور با شما صحبت کنیم . این مقاله می تواند برای اپراتور های فنی کمپرسور روغنی ، فروشندگان انواع فیلتر سپراتور و تمامی افرادی که می خواهند در مورد کمپرسور اطلاعات بیشتری داشته باشند مفید است. در این مقاله ابتدا فیلتر سپراتور معرفی می شود و سپس دلیل ضرورت وجود فیلتر سپراتور در کمپرسور را بررسی می کنیم و بعد از آن با انواع فیلتر سپراتور آشنا می شویم.

فیلتر سپراتور به معنای جدا کننده می باشد . شاید این سوال برای شما پیش بیاید تمام فیلتر ها جدا کننده هستند پس تفاوت آنها در چیست؟ فیلتر سپراتور مانند فیلتر هوا یا روغن نیست که آلودگی ها را جدا کند . فیلتر سپراتور ذرت مواد را از هم جدا می کند . به عنوان مثال هنگامی که آب با سوخت و یا ذرات روغن با هوا مخلوط شده به کمک فیلتر سپراتور این ذرات مواد از یکدیگر جدا می شوند.نقش فیلتر سپراتور کمپرسور چیست؟ فیلتر سپراتور کمپرسور در کمپرسورهای تزریق روغن به کار می رود. هوا وارد مخزن فشرده سازی شده و با روغن مخلوط می شود . بعد از فشرد شدن هوا روغن باید از آن جدا شود . در دو مرحله ی اصلی و یک مرحله ی مکمل جدا سازی روغن از هوا اتفاق می افتد.فیلتر سپراتور به معنای جداکننده است و به منظور تفکیک هوا و روغن از هم بعد از فشرده شدن هوا در کمپرسور کاربرد دارد . فیلتر سپراتور یکی از قطعات مصرفی کمپرسورهای هوای فشرده ی روغنی است .

پاسخ به این سوال که چرا به وجود روغن در زمان فشرده سازی نیاز داریم در فهم عملکرد فیلتر سپراتور به ما کمک می کند. در داخل محفظه هواساز کمپرسورهای تولید هوای فشرده روغنی از نوع پیچشی دو روتور قرار دارد. یکی از روتورها که به شفت موتور متصل است را روتور نر و دیگری را روتور مادهنام دارد . روتورهای نر و ماده با به حرکت در آمدن موتور کمپرسور در هم تنیده می شوند. فاصله بین این دو روتور در هر پیچی به هم نزدیک تر می شود. زمانی که ذرات هوا در بین این فاصله قرار می گیرد با گردش روتور نر و ماده ، ذرات به هم نزدیک تر می شوند و باعث می شود هوا فشرده تر شود.

فبلتر سپراتور چیست؟

فشرده سازی هوا به شدت گرما زاست اما هوا به خودی خود عایق خوبی برای انتقال حرارت نیست و نیاز به وجود سیال دیگری داریم که حرارت را انتقال بدهد. از طرفی فقط شفت روتور نر به موتور متصل است و برای انتقال قدرت بین دو روتور نیاز به سیالی است که فضای بین دوروتور را پر کند. از طرفی این سیال باید تحمل دماهای بالاتر را داشته باشد و به سرعت تبخیر نشود. بنابراین ناگزیر به پاشش روغن کمپرسور در مخزن هواساز کمپرسور هستیم. اما هوای خروجی از واحد هواساز کمپرسور ، باید عاری از روغن باشد. به همین دلیل هوای فشرده که با روغن آمیخته شده است را از فیلتر سپراتور عبور داده و روغن کمپرسور را از آن جدا می کنیم.

فیلتر سپراتور کمپرسور

فیلتر سپراتور کمپرسور چگونه عمل می کند؟ 

به طور کلی عملیات فیلتراسیون بر اساس ابعاد ذرات می تواند فیزیکی و یا شیمیایی و یا ترکیبی از هر دوی آن ها باشد. در فیلتر سپراتور کمپرسورها ، ذرات روغن که ابعاد آنها بزرگتر است به صورت فیزیکی و با  کاغذ میکرو فایبر گلاس فیلتر می شوند و هوا  را عبور می دهند. الیاف فایبرگلاس در فیلتر سپراتورها ، به گونه ای است که در آن هیچ منافذی وجود ندارد و از الیاف مصنوعی شیشه آمیخته با رزین می باشند که به صورت لایه لایه قرار می گیرند. هر چه فشردگی لایه ها بیشتر باشد و فیبرها باریکتر و روزنه ها کوچک تر باشند راندمان فیلتر بالاتر است. اما وجود فیلتر در مسیر جریان باد و روغن خروجی ، افت فشار ایجاد می کند و اختلاف فشار باید ازیک مقدار مشخصی بیشتر نشود.

فیلتر سپراتور کمپرسور

مرحله ی اول به کمک نیروی گریز از مرکز: 

در ابتدا و پس از فشرده شدن هوا و ترکیب شدن آن با روغن کمپرسور ، ترکیب هواروغن با حرکتی چرخشی وارد مخزن سپراتور می شود. در این زمان و به کمک نیروی گریز از مرکز ذرات درشت روغن از هوای فشرده شده جدا می شود.

مرحله دوم به کمک فیلتر سپراتور: 

بعد از آن هوا با ذرات ریز روغن به سمت فیلتر سپراتور هدایت می شود. فیلتر سپراتور دو ورق توری فلزی است که درمیان آن لایه هایی از الیاف مصنوعی میکرو فایبرگلاس قرار گرفته است. لایه های میکرو فایبرگلاس به صورت فیزیکی مانع عبور ذرات ریز روغن می شود. هرچند هنوز بخاراتی از روغن به همراه هوا از فیلتر سپراتور عبور می کند ولی این مقدار را می توان نادیده گرفت.

مرحله تکمیلی: 

با پایین آمدن دمای هوای فشرده شده بخارات روغنی هم کم کم از حالت گازی به مایع تغییر حالت می دهند و میعان صورت می گیرد . میکرو فیلتر ها به کمک کربن اکتیو و با راهکارهای شیمیایی این ذرات روغن را جذب می کنند.

فیلتر سپراتور

انواع فیلتر سپراتور بر اسایس ابعاد و اندازه

فیلتر سپراتور فلنج دار و بدون فلنج

اگر در طراحی لبه در نظر گرفته نشده باشد d2 با d1 برابر می شود. فیلتر های سپراتور بدون فلنچ با فشار در جای خود ثابت می شوند اما فیلتر های فلچ دار با یک واشر آب بندی در جای خود ثابت می شوند.در فیلتر های فلنچ دار ممکن است بر روی فیلتر سوراخ هایی وجود داشته باشد. در زمان خرید فیلتر سپراتور باید به تعداد سوراخ ها، قطر سوراخ ها و فاصله مرکز شان تا مرکز دهانه فیلتر توجه شود.

فیلتر سپراتور پیچ دار: 

در بعضی از نمونه های فیلتر سپراتو بر روی تانک کوچک انتهایی یک عدد پیچ نگهدارنده نیز وجود دارد. اتصال این پیچ در کمپرسور هایی که مخازن بزرگی دارند باعث ثابت ماندن فیلتر می شود.