المنت فیلتر 1.jpg

المنت فیلتر یا میکرو فیلتر چیست

یک المنت فیلتر یا میکرو فیلتر وسیله ای می باشد  که طراحی آن به نوعی است که همه ی آلودگی ها را به دام می اندازد.

این آلودگی ها اعم از ناخالصی هایی مانند: زنگ زدگی، ذرات معلق، رنگ، آب ازگردش جریان روغن هیدرولیک، خاک موجود در سیستم موتور خودرو

به طور کلی یک المنت فیلتر روغنی، همه ی ذرات و آلاینده ها را از گردش درون موتور و ماشین های هیدرولیک جداسازی می نماید.  بنابراین دستگاه می تواند بهینه عمل کند تا مشخصات مورد نظر رعایت گردد.

میکرو فیلتر، یکی از مهم ترین تجهیزات فیلتراسیون کمپرسور اسکرو می باشند. این نوع فیلترها برای حذف ذرات روغن و آب طراحی شده است و برای انجام کارهایی از این قبیل قابل استفاده می باشد. میکرو فیلتر ها نیز برای جذب ذرات جامد تا قطر ۰/۱ میکرون و ۰/۰۱ میکرون کاربرد دارند.

کاربرد میکرو فیلتر

مواد و ذرات آلاینده در سیستم هوای فشرده که فاقد تجهیزات فیلتراسیون کافی هستند، باعث آسیب رسیدن به تجهیزات سیستم پنوماتیک می گردند و به همین منظور استفاده از میکروفیلتر ها و المنت میکرو فیلتر ضروری می باشد.

مزایای استفاده از المنت میکروفیلتر:

افزایش سرعت
اتلاف کمتر انرژی
طول عمر بالا

هوا زمانی که از المنت میکروفیلتر عبور می‌کند از سطح های عمیقتر المنت به خارج آن جریان پیدا میکند. زمان عبور کردن از فیلتر، مایع و رسوباتی که از روغن و آب بدست آمده و روی تارهای رشته ای المنت نشست کرده اند ، نیز به قسمت خارج از المنت هدایت می شوند. چنین جریان هوایی موجب حرکت ذرات میعانات و قطره های اضافیش به قسمت خارج می گردد. قسمتی از مایعات بخاطر همین مجدد المنت میکروفیلتر را ترک خواهد کرد. بر طبق قاعده های گرانش مایعاتی که در محفظه ی فیلتر جمع آوری می‌گردد. المنت میکروفیلتر موجود در دستگاه موجب افزایش طول عمر فیلتر خواهد شد، چون مایعاتی که فیلتر شده اند توسط المنت میکروفیلتر به جریان هوای فیلتری ورود نخواهد کرد